Danmarks Rostadion på Bagsværd Sø
sat i søen

7. april 2017 offentliggjorde Dommerkomiteen bag Fonden Danmarks Rostadion Gladsaxe Kommune vinderprojektet på Aldershvile Slotspavillion. Moderne faciliteter skal skabe rammerne om flere store danske sportsresultater ved VM, EM og OL.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, ordfører for Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd. Borgmesterkandidat ved kommunevalget 21. november 2017.

Konservative i Gladsaxe Byråd fik et stort ønske opfyldt, da vi i budgetforhandlingerne for 2014-2017 sammen med et bredt flertal i byrådet vedtog at igangsætte arbejdet med at udvikle og modernisere Bagsværd Sø til et moderne Danmarks Rostadion.

Gladsaxe Kommune arbejder sammen med Københavns Kommune om at tilvejebringe et grundlag for at opgradere Danmarks Rostadion Bagsværd Sø til en national træningsfacilitet i verdensklasse, der også danner ramme om internationale regattaer i Hovedstadsregionen. Projektet skal samtidig tilgodese områdets rekreative og naturmæssige værdier”

(budgetnote 19. september 2013).

Gladsaxe råder over et af hovedstadsområdet smukkeste og dejligste naturområder ved Hareskoven, Aldershvileparken, Bagsværd Sø og Radiomarken ved den tidligere Lyngby Radio. Samtidig er Bagsværd Sø og området omkring søen flittigt brugt af friluftslivet. Danmark opnår ved såvel VM som EM og OL og andre internationale stævner hvert år flotte medaljeresultater for både roere og kano- og kajak sporten. I 2021 afholdes der VM sprint kano og kajak ved Bagsværd Sø – netop tildelt Danmark – i øvrigt samtidig med, at Danmarks Kano- og Kajakforbund fejrer 100 års jubilæum. Allerede året efter i 2022 håber Dansk Forening for Rosport at få tildelt VM i roning på Bagsværd Sø. Sidste år arrangere DFfR World Masters Regatta med stor succes. DFfR er netop nomineret til Årets Bedste Sportsevent i København i den anledning.

Bagsværd Sø er omdrejningspunktet for alle disse begivenheder, hvor topatleter fra Danmark og verden i øvrigt deltager. I hverdagen træner/motionerer børn, unge, vokse, seniorer, 60+ og mange andre deres færdigheder på land og vand. Senest konkurrerede flere hundrede elever i roning ”Gladsaxes Stærkeste Klasse/Skole OL”. Der er liv, sundhed og fællesskab på Bagsværd Sø.

Vi skal også huske Bagsværd Roklub – vores lokale roklub

De nye faciliteter på land benyttes primært af unge fra hele hovedstadsregionen, især roklubberne fra København. Vi har nu en ekstra opgave som politikere i Gladsaxe Byråd i at sikre, at Bagsværd Roklub også tilgodeses i fremtiden. Bagsværd Roklub råder over gode, men ældre bygningsfaciliteter. Der er absolut plads til forbedring. Vi ser gerne endnu flere Bagsværd-roere på podierne i de kommende internationale ro-konkurrencer.

A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter med 50 mio.kr.  og Gladsaxe Byråd har bevilget 10 mio.kr. til projektet. Team Danmark, Københavns Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune bidrager også med betydelig beløb, ligesom Bygge- og Anlægsfonden støtter projektet.

Læs mere:

Danmarks Rostadion
Dansk Forening for Rosport
Bagsværd Roklub

April 2017