Byudviklingen af fremtidens Gladsaxe præger det nye år

Af Lars Abel,
gruppeformand og politisk ordfører for Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd

Nye byudviklingsmuligheder sætter mere og mere sit præg på debatten om fremtidens Gladsaxe. Byplanlægningen har allerede resulteret i én helt ny plan for Bagsværd Bypark – det store erhvervskvarter sydvest for Bagsværd Bymidte. I 2011 er turen kommet til Gladsaxe Erhvervskvartér langs med og syd for Ring 3. Begge steder er der tale om en langsigtet proces, hvor markedet og de fysiske forhold afgør, hvor og hvornår de nye virksomheder placerer sig i kvartererne. Byrådet har imidlertid pligt til nu at forholde sig til den ukendte fremtid ved at sætte mål og rammer.

Som konservativ politiker ser jeg én meget vigtig forudsætning for at vore beslutninger bliver langtidsholdbare: en principbeslutning om en metro – ført i tunnel eller som højbane – i Ringvejs-traceen gennem Gladsaxe. Vælger flertallet, som man taler om det nu, en sporvogns-letbaneløsning midt i Ringvejs-traceen, bliver det hovedstadsregionens dyreste og mest ødelæggende beslutning i mange år frem. Hvorfor ? Fordi vi som borgere kun ønsker at benytte os af kollektiv transport, såfremt det går hurtigt og let at nå fra hjem til arbejdsplads og tilbage. Ingen har lyst til at køre fornøjelsestur, når de skal til og fra arbejde. Tag blot en enkelt tur med Metroen i København: den er supergod !

Løsningen af de trafikale udfordringer bliver helt afgørende for, om Gladsaxe i fremtiden skal opfattes som et moderne og sammenhængende bysamfund, eller om vi ønsker at etablere et sporvognshistorisk museum som en mur omkring København. Dyrere ? Nej, regnet pr. passagerkilometer bliver en metro langt den billigste løsning, selv om anlægssummen er højere.  Sporvognsløsningen spærrer for den tværgående biltrafik. Samtidig vil man lave en betalingsring om hovedstaden for biler. Som konservativ siger jeg nej til at forhindre borgerne i at passe deres arbejde med denne ekstra skat. Flertallet i byrådet er alt for lokalt snæversynet og hvad angår sporvognen direkte naive.

De aktuelle planer åbner mulighed for at bygge både tæt og i højden – op til 5 og 10 etager. Bygningerne opføres som lavenergibebyggelse. Samtidig skal vi skabe et grønt og bæredygtigt erhvervsområde.  Det bliver en spændende udfordring i det nye år.