Butiksdøden lurer i Gladsaxe


Der er behov for at samle alle kræfter om at udvikle de centrale bydelscentre og stoppe den nedbrydende decentralisering af butiksstrukturen

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, Det konservative Folkeparti.

Byrådet er nødt til at trække i håndbremsen og sætte en stopper for de yderligere decentrale detailhandelsbutikker, som er på tegnebordet. Det drejer sig konkret om et nyt byggeri på hjørnet af Maglegårds Alle og Gladsaxevej i Søborg, hvor der i dag ligger en tankstation, og hvor der også er klare trafikale argumenter imod en placering af en ny detailhandelsbutik. Andre planer gælder Haspegårdsvej kvarteret, hvor der så vidt vides ikke foreligger byggeklare planer.

Baggrunden er, at en ny detailhandelsanalyse  fra maj 2014 klart dokumenterer, at den decentrale strategi, som har præget byplanlægningen i Gladsaxe gennem en længere årrække har svækket de centrale bydelscentre så alvorligt, at selv de store normalt veletablerede detailhandelsbutikker nu også er truet på livet. Det gælder i Bagsværd, og det gælder omkring Søborg Torv og i Buddinge Centret, hvor der er sket en flytning af Kvickly til Buddinge Station. En vandring langs især Bagsværd Hovedgade viser klart, at det er vanskeligt at drive butik i denne bydel. Det er endt i reel kannibalisme, hvor der ikke skabes merhandel, men alene hugges omsætning fra andre butikker i området.

Styrk konkurrencen i bydelscentrene
Som konservative er vi naturligvis tilhængere af fri konkurrence, men vi har hele tiden i byrådet argumenteret for at styrke de centrale bydelscentre, både for at sikre udbuddet af dagligvarer og for at skabe et rimeligt grundlag for at få flere udvalgsvarebutikker, som har det meget vanskeligt netop i den decentrale butiksstruktur. Lad konkurrencen udfolde sig i og omkring de centrale bydelscentre, det vil give en sundereog mere bæredygtig  butiksstruktur og sikre det nødvendige grundlag for at kunne opretholde et tilfredsstillende vareudbud til kommunens borgere.

Overkapacitet og nye kæmpeprojekter
Populært sagt, så har vi på landsplan en detailhandelsstruktur, som kan sikre alle danskere mad mindst tre gange. Simpelthen en kæmpe overkapacitet. I Gladsaxe er overkapaciteten aktuelt også meget stor.
Detailhandelen generelt er i forandring. Jeg vil tilføje kraftig forandring. Nethandelen er én årsag, men også etableringen af de mange nye centre omkring Gladsaxe trækker mange kunder væk fra butikkerne i Gladsaxe. Vores såkaldte 'handelsbalance' vil blive forrykket ud af kommunen. På DISA grunden i Herlev åbnes i 2015 et stort udvalgsvarebutikscenter og flere større dagligvarebutikker. I Kgs. Lyngby udvides Lyngby Storcenter som vil styrke Lyngby yderligere. City 2 udvides med Copenhagen Designer Outlet med 80 forskellige butikker i efteråret 2014. I Hovedstadsområdet forventes tillige en udbygning af Fields og Frederiksberg Centret.

Lukningen af decentrale detailhandelsbutikker i gang
Det store detailhandelsprojekt med Netto og Irma på Stengårds Alle / Buddinge Hovedgade er allerede ramt så, Irma har drejet nøglen om. Irma i TV Byen har lidt samme skæbne. Risikoen for at der kommer til at ligge ledige butikslokaler ude i de decentrale områder lurer således lige omkring hjørnet. Akkurat som det skete i historisk tid med de små mejerier , købmænd og bagerier i boligområderne, som forsvandt. Selv kioskerne er kraftigt på retur, især som følge af afskaffelsen af lukkeloven.  Når man besøger de store supermarkeder i Gladsaxe på de tidspunkter, som førhen var de mest travle, er der næppe lange køer ved kasseapparaterne, ligesom der kun er få kasser åbne. Vi er alle ved at indrette vores indkøbsmønstre helt anderledes, ligesom der foregpår en bevægelse i retning af mere discount.
Det er umuligt for byrådet at fastholde en politik, hvor der skal være adgang til detailhandelsbutikker i alle lokalområder. Det gælder om at redde de centrale bydelscentre, så butiksdøden ikke spreder sig til dem også. Efter mange års forgæves bestræbelser lykkedes det at få genetableret handelsaktiviteterne i Høje Gladsaxe Center. Med yderligere ny butikker i nærområdet vil det undergrave grundlaget for disse butikker. I Værebro er indkøbscentret for længst afgået ved døden. Buddinge Center. Når selv så store bebyggelser ikke giver grundlag for et blomstrende butiksliv, er det ikke uforståeligt, at flere af de decentrale butikker i boligområderne også risikerer at lukke et efter et.

Fremtidig udbygning skal ske i bydelscentrene
Vi skal fortsat åbne mulighed for at der kan ske udbygning af detailhandelen i bydelsområderne. Men vi skal samtidig stoppe romantisering af den lokale butik, som vi alle sammen gerne vil bevare, men som vi altså 'glemmer' at handle i. De ældre vil gerne lige kunne gå hen om hjørnet, og mange politikere har faktisk den opfattelse, at man kan handle en hel kasse øl ind på cykel. Næh sådan spiller klaveret ikke. De største indkøb sker oftest i bil, og småindkøbene er ikke tilstrækkelige til at opretholde det butiksudbud, vi efterhånden har fået til rådighed i Gladsaxe. Vi skal rette op på butiksstrukturen nu.
Da økonomiudvalget drøftede detailhandelsrapporten i juni foreslog Det konservative Folkeparti, at der afholdes et borgermøde om temaet, hvor især repræsentanter for handelslivet involveres aktivt til at tage del i debatten.