”I Gladsaxe budgetterer vi konservativt”

Gladsaxe præsenterede sin budgetmodel på Kommunal Økonomisk Forum. Vi investerer langsigtet. Effektiviseringer og hverdagsinnovation er en del af Gladsaxes ”DNA”.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, medlem af Økonomiudvalget for Det konservative Folkeparti

Det var naturligvis med stor tilfredshed, at jeg på Det Kommunaløkonomiske Forum, som arrangeres af Kommunernes Landsforening hvert år i januar, noterede mig, at Borgmester Karin Søjberg Holst i år i sin præsentation af Gladsaxes budgetmodel klart og tydeligt fortalte, at ”i Gladsaxe budgetterer vi konservativt”. Så har det ikke været helt forgæves at Det konservative Folkeparti er med i de årlige budgetforlig.

Gladsaxe har en solid økonomi, og vi kigger længere frem end det konkrete budgeteringsår. Det er nemlig på den lange bane, vi kan sikre os at reel indflydelse på udviklingen. Vi skal skabe et økonomisk råderum. Ved at foretage investeringer i fremtiden, kan vi ved rettidig omhu både lave de nødvendige reformer, hvor vi finder det nødvendigt og have fokus på øget effektivitet. Gladsaxes udgangspunkt er kommunestrategien, som vedtages i hver valgperiode.  Heri fastlægger vi, hvordan vi vil udvikle kommunen ved tværgående prioriteringer og målsætninger. Det er den, der styrer budgettet og vor økonomi-kultur. Den giver også pejlemærker for ledere og ansatte, som medvirker til at realisere politikernes vision. Vi er på forkant med udviklingen og tager i god tid højde for ændringer i udgiftsbehov og indtægtsforventninger. Det er konservativt og klogt forsigtigt.

Effektiviseringer og hverdagsinnovation er simpelthen en del af Gladsaxes ”DNA”.