Konservative foreslår et "sundhedstjek" af Gladsaxes evner på sundhed og forebyggelse

Der var stor interesse og debatlyst, da vi på Gladsaxedagen 2015 debaterede sundhed i Gladsaxe under overskriften "Flere borgere skal leve sundere".


Af Lars Abel, 2. viceborgmester, Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd

Ved Gladsaxe Byråds 1. behandling af budgetforslaget for 2016-2019 foreslog vi, at byrådet beslutter at iværksætte en analyse og brugerundersøgelse af os selv og kommunens evner omkring sundhed og forebyggelse.

Dette område er den nye kampplads mellem Staten og Regeringen på den ene side og kommunerne på den anden. Som konservativ lokalpolitiker ønske jeg, at Gladsaxe skal være på forkant med sundhedsudviklingen blandt borgerne. Er vi godt nok rustet til at tage ansvar for vore borgeres sundhed ?  Hvordan kan vi gøre det endnu bedre ? Det er  vigtigt, at vi som kommune kan levere. Ellers vil Staten tage flere opgaver hjem og tage pengene ud af kommunens kasse til central finansiering. Det vil ikke være godt for borgerne.

Nogle af de spørgsmål man kan stille sig selv som politiker er, bl.a.

Hvordan ser de pårørende os ?

Hvordan er situationen for de svageste medborgere i det hele taget ? Og hvordan ser virkeligheden ud – også set med de pårørendes øjne ? De pårørende er i det daglige er altafgørende for, at flere kan klare sig hjemme. Bevilger vi den rette hjælp og er hjælpen tilstrækkelig ? Har vi organiseret os rigtigt ? Er der behov for at styrke den måde, vi har tilrettelagt vores forebyggende og sundhedsorienterede opgaver ? Er vi gode nok til at motivere de rigtige til at blive hjulpet ?

Modernisering af kontakten til egen læge

Hvordan medvirker vi til at fremme flere læge- eller sundhedshuse ? Det skal steder, hvor der 24/7 (døgnet rundt) er direkte adgang til sundhedspersonaler ”under samme tag” – og hvor man kan komme til, og blive hjulpet, vejledt, diagnosticeret osv. så tidligt som muligt – og dermed undgå at komme så sent, at man straks sendes videre til speciallæge eller hospital.

Øget forebyggelse

Vi udøver en – synes jeg selv  – massiv forebyggende indsats, bl.a. via vort Forebyggelsescenter, i forhold til de forskellige livstruende livsstilssygdomme. Vi synes også langt fremme i forhold til opprioritering på demensområdet. I borgmesterens forslag er der en styrkelse på hjerneskadeområdet.

Vi har fået indrettet gode og tidsvarende omsorgscentre, og selv om Træningscenter Gladsaxe med genoptræningstilbud og aflastningspladser er relativ ny i sin nuværende form, så foreslås genoptræningsfaciliteterne helt berettiget moderniseret.  Allerede sidste år besluttede vi at tage fat på fremtidens boliger på Kellersvej, ligesom vi forrige år afsluttede moderniseringen af Nybrogaard Plejecenter.

Det er altid sundt at kigge på sig selv udefra med kritiske øjne.  Vi tror på, at vi f.eks. ved at tilrettelægge vores indsats på forebyggelses- og sundhedsområdet endnu bedre kan påvise overfor Staten, at vi selv er i stand til at prioritere kernevelfærden. Det kan også være med til at øge råderummet eller sikre en ansvarlig omprioritering. Vi ønsker, at vi kan dokumentere, at vi fortsat har grund til at være stolte af den indsats, vi som kommune yder.