Masser af konservativ politik i budgetaftalen

Kommunalpolitik er i høj grad samarbejdspolitik, hvor der skal gives og tages. På Gladsaxe Rådhus giver det absolut ingen mening at være opdelt i rigide blokke og føre aggressiv og ufrugtbar Christiansborg politik. Samarbejde giver konservativ indflydelse og medansvar.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd

Det er vigtigt for mig at slå fast, at der er masser af konservativ politik i Gladsaxes budget, som det nu er vedtaget af byrådet for 2016-2019.

Ved 2. behandlingen af budgetforslaget forleden mente de politiske ordførere fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at der var tale om et ”rødt budgetforlig”. Blot fordi f.eks. både Venstre og Konservative havde indgået budgetaftale med Socialdemokraterne, de Radikale, SF og Enhedslisten. Hvad har I fået gennemført af jeres politik, spurgte de?

Nu er kommunalpolitik jo ikke et spejl af den politiske situation i Folketinget. Efter min opfattelse skal vi ikke føre blokpolitik på Gladsaxe Rådhus. Vi skal ikke være imod, blot fordi nogen synes ”det giver mest kant”, såfremt vi kan benytte den aggressive Christiansborg tone, når vi diskuterer. Vi behøver ikke at male os op i farveladefelter. Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi ikke hver for sig forfægter vore politiske meningsforskelle og arbejder benhårdt på at få så megen af vores egen politik gennemført som muligt.

Ind imellem kan det måske være principielt rigtigt, at folketingspolitikerne, som skal vedtage lovgivning, tager udgangspunkt netop i principielle og mere værdibaserede og ind imellem ideologiske holdninger. Men det betaler sig oftest bedst i dansk politik, når der kan skabes brede politiske flertal og aftaler. Det giver stabilitet og langsigtet indflydelse. Og så store er forskellene ikke altid, at vi skal være imod, blot fordi ”de andre” har foreslået et eller andet.

På den lange bane vil det altid være en fordel – ikke mindst på landets rådhuse – at øve indflydelse gennem hverdagens politiske indsats.  Naturligvis vil der være forskel på den måde en stærkt konservativt domineret kommune som f.eks. Gentofte ledes på, og så en kommune som Gladsaxe, hvor der altid har været et stærkt Socialdemokrati ofte med støtte fra partierne på venstrefløjen. Det er det, der udgør udfordringen, når vi som konservative deltager i det kommunalpolitiske arbejde.

Økonomisk ansvarlighed

Når jeg kigger ned over budgetaftalen, må jeg konstatere, at det er 100 pct. konservativ politik at føre en ansvarlig økonomisk politik. Gennem mange år har vi deltaget i de årlige budgetaftaler, som har givet os medindflydelse på – netop den solide økonomiske situation, Gladsaxe fortsat befinder sig i. At vi så samtidig er begunstiget af at lægge jord til store driftige og succesfulde erhvervsvirksomheder, bl.a. Novo Nordisk A/S, kan jo så kun være med til at understrege, hvor vigtigt det er, også at være en aktiv deltager i kommunens erhvervspolitiske indsats. Det er konservativ politik at medvirke til et så lavt indkomstskatteniveau som muligt. Gladsaxe ligger blandt de billigste skattekommuner i landet.

Social ansvarlighed

Det er også konservativ politik at føre en social ansvarlig politik, når det gælder indsatsen over for vore borgere, ældre, børn, handicappede, udsatte børn osv.  Vi har ansvar i forhold til at sikre borgernes beskæftigelse. Hvad angår den nære sundhed, kan der måske være nuancer imellem partierne, men vi har store forpligtelser i forhold til borgernes sundhed. I år fik vi som konservative besluttet at iværksætte en analyse af den nære sundhedsindsats i vor kommune – gør vi det godt nok? – eller kan vi gøre det bedre? Det er vort ansvar. Vi er med, når analysen foreligger og skal omsættes i aktive beslutninger.

Klimapolitisk ansvarlighed

Vi ønsker som konservative at føre en grøn indsats, når vi ser på klima- og miljø. Der investeres enorme summer på dette område. Det er konservativ politik at medvirke til en aktiv klimapolitisk indsats, reducere CO2 udslip osv.

Konservative med til at sætte dagsordenen

Det er også konservativ politik at medvirke aktivt - og konstruktivt - i udformningen af den udviklings- og vækstpolitik, som er sat på Gladsaxe Byråds dagsorden. På nogle områder vil vi måske en helt anden retning. Men vi anerkender, såfremt et flertal har besluttet sig i en anden retning, og så forsøger vi undervejs at øve størst mulig indflydelse, så også vore mål kan blive opfyldt tilnærmelsesvis. Vi sætter os ikke hen i hjørnet og spiller sure med korslagte arme.

Det er konservativ politik, at vi skal have flere familieboliger i Gladsaxe. Det er konservativ politik at skabe flere, gode arbejdspladser i vores kommune. Vi skal sikre borgerne de faciliteter, de har krav på og forventer - på dagtilbudsområdet, i vore skoler og klubber, i kultur- og fritidslivet. I det hele taget er vi med, når alle hverdagens vigtige ”detaljer” for vores borgere udformes og iværksættes.

Gladsaxes skatteydere skal selv få gavn af råderummet

De næste års store udfordring er Regeringens krav om et omprioriteringsbidrag fra kommunen på 1 pct. I Gladsaxe har vi igennem mange år sørget for omfattende effektiviseringer. Som konservative har vi nogle synspunkter, hvor yderligere effektiviseringer vil blive nødvendige også i fremtiden. Men vi har også den opfattelse, at gevinsterne her fra skal blive i vores egen kommune. Vi vil ikke medvirke til at sende endnu flere penge til udkants Danmark f.eks. gennem udligningen, eller til, at Staten kan tage vores kommunale skatteindtægter til at løse andre statslige opgaver. Gladsaxes økonomiske råderum skal komme menneskene i Gladsaxe til gode. Det være sig gennem høj og tilfredsstillende kvalitet i de velfærdsydelser, vi stiller til rådighed, og til at sikre et rimeligt og lavt skatteniveau.

Konservativ ansvarlighed

Som konservative vil vi fortsat give udtryk for vore synspunkter – også når de er mere principielle og måske går i en anden retning end flertallets. Men vi er også parate til at tage ansvar – opnå medansvar. Og herigennem være med til at flest mulige konservative holdninger er med til at præge dagligdagens politiske arbejde. Det kalder jeg i hvert fald at udvise konservativ ansvarlighed.