Konservative er borgerlig garant for social velfærd i Gladsaxe

Vi kæmper for, at der ikke sker forringelser i social-, sundheds- og handicappolitikken i de forestående budgetforhandlinger. Vi skal understøtte borgernes livskvalitet.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, medlem af Gladsaxe Byråd for Det konservative Folkeparti

Et servicetjek af Gladsaxes muligheder for at leve op til at løse fremtidens opgaver på det primære sundhedsområde.

Sidste år fik Det konservative Folkeparti et klart og tydeligt fingeraftryk i budgetforliget, nemlig en analyse af hele det primære sundhedsområde.  Nu foreligger resultatet af analysen af, hvordan vi løser opgaverne – også de opgaver, som er en del af den opgaveglidning, som reelt pågår fra Staten og Regionen til kommunerne, oftest uden fuld økonomisk kompensation. Analysen er et fornemt og grundigt stykke arbejde. Fagligheden er, som jeg vurderer det, helt i top. Den viser, at vi gør det godt i Gladsaxe og er godt rustet til fremtiden. Der fremlægges anbefalinger, som vi støtter og vil slås for at skaffe finansiering til, såfremt det ikke allerede er muligt at realisere indenfor de eksisterende rammer. Men der er store udfordringer.

Staten presser fortsat kommunernes økonomi

Regeringens omprioriteringsbidrag har presset alle kommuner. Omprioriteringsbidraget er afløst af et moderniserings- og effektiviseringsbidrag. Selv om kravet til kommunerne er reduceret fra 2,4 mia. kr. til 1 mia. kr., så er der stadig tale om et alvorligt, vægtigt økonomisk indgreb i kommunekasserne i forhold til, hvordan vores udgangspunkt allerede ser ud. Regeringen skulle helst have holdt fingrene helt væk fra kommunekasserne.

Derfor er presset - også på kommunekassen i Gladsaxe - fortsat stort. Så stort, at vi uden diskussion har en stor prioriteringsopgave forude i budgetforhandlingerne for 2017 og frem. Forhandlingerne begynder i slutningen af august.

Skatten nedsættes 0,1 fra 2017

Det konservative Folkeparti har naturligvis ønsker, som vi vil fremføre i budgetdrøftelserne. Vi afventer netop nu borgmesterens udspil, som kommer til at danne grundlag for forhandlingerne. Men vi er opmærksom på, at der ikke bliver plads til de helt store nye investeringer i de nærmest kommende år. Udover hvad vi allerede besluttede sidste år – og der er faktisk mange gode ting, der er i støbeskeen. Vi aftalte sidste år, at indkomstskatteprocenten skulle nedsættes med 0,1 fra 2017 og frem, såfremt økonomien fortsat er god. Det var en god beslutning. Forvaltningen har netop bekræftet, at forudsætningerne er opfyldt. Derfor skal nedsættelsen nu effektueres.

Nedsat dækningsafgift et nøglepunkt i aktiv erhvervspolitik

Vi ser imidlertid gerne, at der sker en nedsættelse af virksomhedernes dækningsafgift. Vi er afhængige af, at vi kan udvikle erhvervspolitikken de nærmest kommende år. Vi har brug for at kunne fastholde og tiltrække nye virksomheder til vore erhvervsområder. Samtidig kommer der flere nye store boligområder. Vi i skal leve af vækst og udvikling – af nye boliger og flere gode arbejdspladser. Det vil styrke kommunekassen. Vi ser en nedsat dækningsafgift som et nøglepunkt i denne vækststrategi.
I den sidste ende handler budgetforhandlingerne også om, at byrådet skal være med til at understøtte borgernes livskvalitet. Det konservative Folkeparti er borgerlig garant for den sociale velfærd i Gladsaxe.


August 2016