Opgraderingen af Rostadion på Bagsværd Sø er guld værd for Gladsaxe - lokalt og internationalt

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd

"Det blå Gladsaxe" er et af Gladsaxes største aktiver. Hvor andre byer og kommuner ofte kan præstere store boldklubber som deres fremmeste idrætsaktiviteter, kan vi i Gladsaxe gang på gang præsentere medaljer af alle metaller og fantastiske præstationer i de internationale, europæiske og danske konkurrencer i roning - både baglæns, og forlæns - kano og kajak.

Hvert år, når der afholdes idrætsfest på Gladsaxe Rådhus, dominerer det blå Gladsaxe med et meget stort antal aktive roere, som har leveret fremragende resultater i det forløbne år. Det er altid dejligt at opleve. Det er også dejligt at opleve den store og flittige træning, som dagligt udøves på Bagsværd Sø fra tidlig morgen til sen aften - ikke blot af de unge roere, men også af de såkaldte seniorer 60+, som der heldigvis også er kommet flere og flere af. Sommerferieaktiviteterne for børn i Bagsværd Roklub var igen i år et tilløbsstykke.

Opgradering af rostadion på vej

Derfor var det også opmuntrende at deltage i borgermødet om opgraderingen af Rostadion på Bagsværd Sø forleden. Omkring 100 mennesker havde lejlighed til at høre om og diskutere planerne i Rådhushallen. Projektet indeholder en opgradering af de seks robaner, som allerede findes i dag. Hvis projektet gennemføres, vil der blive bedre forhold i start- og målområdet, og området efter målstregen vil blive forlænget, så bådene får bedre mulighed for at stoppe op for at manøvrere efter mållinjen. Vanddybden under robanerne vil blive uddybet til minimum 2 meter. Samtidig vil kommunen planlægge for et nyt rocenter med bådehal, omklædnings- og baderum og faciliteter til indendørs træning. Den nye bygning skal erstatte det eksisterende rocenter. Dejligt med den positive stemning ved borgermødet. Som konservative ser vi frem til at komme videre. Gode og professionelle faciliteter indrettet i pagt med den dejlige natur.

Hverdagen i de lokale ro-klubber vigtig

Vi må imidlertid ikke i begejstringen for det nye store ro-projekt glemme dagligdagen i vores lokale ro- og kano-kajak klubber. Det er 40 år siden, at Bagsværd Roklub flyttede fra pynten ved Aldershvile til placeringen ved Skovalleen tæt ved Regattapavillonen og nabo til DFfR-rocentret -  så mange år, at der er behov for en betydelig renovering og modernisering af deres lokaliteter.

Måden at dyrke roning på har heldigvis også ændret sig betydeligt over de mange år. Nuvel - man ror naturligvis fortsat i vandet på søen, men også på land - hele året - er det nu muligt at dyrke roning, ikke blot træning men absolut også konkurrence, når der ros på livet løs i Gladsaxe Sportshal i den årlige turneringsdyst. Det kendte vi ikke til, da Bagsværd Roklubs nuværende faciliteter blev bygget.

I den anden ende af søen bor de mange kano- og kajakklubber. Heldigvis har de også formået at udvikle sig og få gode faciliteter, specielt vil jeg fremhæve Nybro-Furå, og 361 som er med til at præge amatørerne og de mange DM, EM, OL og internationale resultater. Også i Radiobugten trives mangfoldigheden.

Et godt og dejligt liv

Vi skal sikre os, at hverdagen fungerer godt i alle vore lokale klubber - forlæns og baglæns - til vands og til lands. Det blå Gladsaxe er en vigtig del af det levende Gladsaxe. Det er med til at give glade og sunde borgere et godt og dejligt liv.