Bilka opgiver Tobaksgrunden i Gladsaxe


Fraflytningen af "British American Tobacco" fra domicilet på Tobaksvejen åbner for nye muligheder for erhvervsudviklingen i Gladsaxe Erhvervskvarter.

Dansk Supermarked ønsker ikke at finansiere undersøgelsen af, hvilke konsekvenser etableringen af en Bilka-butik på Tobaksgrunden i Gladsaxe kan få for erhvervsudviklingen i området i almindelighed og detailhandelen i særdeleshed. Det oplyste borgmester Karin Søjberg Holst på Økonomiudvalgets møde 4. januar 2011. I konsekvens heraf har Gladsaxe Byråd herefter tiltrådt, at der ikke arbejdes videre med sagen.4. januar 2011