Ja tak til en visionær plan for Gladsaxe Erhvervskvarter -
Nej tak til et Bilka på Tobaksgrunden

Af Lars Abel,
Gruppeformand og politisk ordfører
for Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd


Fraflytningen af "British American Tobacco" fra domicilet på Tobaksvejen åbner for nye muligheder for erhvervsudviklingen i Gladsaxe Erhvervskvarter.

Det konservative Folkeparti afviser enhver plan om at åbne mulighed for at etablere et Bilka på Tobaksgrunden i Gladsaxe

Mens vi venter på det endelige forslag til ny udviklingsplan for Gladsaxe Erhvervskvarter, er der ved at ske noget, som kan ødelægge visionerne og de spændende planer, som hidtil har præget oplæg og debat. Dansk Supermarked har rettet henvendelse til Gladsaxe Kommune med et ønske om at etablere en Bilka – med både dagligvarer og udvalgsvarer - på Tobaksgrunden. Et flertal bestående af samtlige andre partier i Gladsaxe Byråds økonomiudvalg er smigret over henvendelsen, og har besluttet at få forslaget undersøgt nærmere.

Gladsaxe er efterhånden blevet plastret over med nye Netto-, REMA 1000-, IRMA-, FAKTA-, KVIKLY- og tilsvarende butikker rundt i vore boligområder. En gang var der små købmænd og mejerier - de måtte dreje nøglen om. Snart kommer turen til lavpris- og discountbutikkerne. Når (hvis) Bilka får lov til at etablere sig, som de nu ønsker, vil det hurtigt suge omsætningen ud af de mange mindre butikker.

Koncentration vil styrke butikkerne


Det konservative Folkeparti har hele tiden talt for at koncentrere detailhandelen få steder, nemlig i Bagsværd Centrum, Søborg Hovedgade og Buddinge Centret. Samtidig er det dog naturligt, at Høje Gladsaxe og Værebro Centrene også har plads til detailhandelsbutikker, men selv dér kan butikkerne ikke løbe rundt.  Det viser virkeligheden desværre.

En koncentration af detailhandelen ville sikre et mere solidt kundeunderlag for butikkerne og samtidig åbne mulighed for, at flere større kædebutikker med udvalgs- og mærkevarer kunne få lyst til at åbne egne butikker. Derved kunne vi få nogle mere spændende indkøbsområder, hvor familierne også kunne få nogle oplevelser samtidig med, at de køber ind. Ved at sprede butikkerne ud i boligkvartererne, som det er sket, fjernes det økonomiske grundlag for alle butikkerne, og boligkvartererne belastes af yderligere trafik og forurening. Vejnettet overbelastes simpelthen, og arkitektonisk er det ikke alle steder lige kønt – tag blot de nye butikker på Stengårds Allé ved Buddinge Hovedgade og på Flügger-grunden ved Stengård Station.

Ja tak til teknologiske frontløbere


Gladsaxe Erhvervskvarter skal udvikles med nye fremtidsorienterede virksomheder og arbejdspladser. Det vil være spændende, såfremt vi kan tiltrække flere teknologiske frontløbere. Gerne virksomheder, som satser på forskning og udvikling, men som også skal have mulighed for at realisere disse planer indenfor området. Vi skal give plads til nogle store virksomheder, som kan se deres fordel i at placere deres hovedsæde netop i Gladsaxe.
Vi har brug for disse nye spændende arbejdspladser i Gladsaxe. Selv om et Bilka også vil give nogle hundrede arbejdspladser, kan disse slet ikke sammenlignes med dem, der kommer med forsknings- og udviklingsorienterede virksomheder. Bilka-planerne passer simpelthen ikke ind i den vision, som vi i Det konservative Folkeparti har for erhvervsområdet.

Trafikkaos ved Bilka


Vi er heller ikke i tvivl om, at der vil opstå et sandt trafikkaos omkring et Bilka på Tobaksgrunden. Bilka – som har ganske udmærkede butikker andre steder – vil tiltrække regional trafik i et hidtil uset omfang. At sige, at netop en kommende letbane-sporvogn og et Bilka passer sammen, kan ingen ved sine fulde fem vel forestille sig. Det bliver person- og varebilernes tætte parader, vi kommer til at opleve på Gladsaxevej, Ringvejen og de øvrige i forvejen stærkt belastede veje i området. Det vil ødelægge for alle andre virksomheder i området, og ligger fjernt i forhold til de ønsker og planer, som hidtil er blevet skitseret af såvel nuværende virksomheder som byplanlæggerne.

Politikernes pligt at være forudseende


Om end det lyder besnærende med et Bilka i Gladsaxe, så har vi som politikere pligt til at være forudseende og gennemskue forholdene. Vi skal holde fast i visionen for erhvervskvarteret og for kommunens samlede byplanlægning. Vi skal forsøge at sikre den detailhandel, vi allerede har, og som har vanskeligt ved at overleve. Et Bilka på Tobaksgrunden vil være synd og skam for Gladsaxe og Gladsaxes borgere. Det vil simpelthen være ødelæggende.

15. november 2010