Bevar politiet i Gladsaxe

Gladsaxe har fortsat behov for et synligt, og dagligt tilstedeværende politi.

Viceborgmester Lars Abel opfordrer til at protestere imod at politiet helt forlader Gladsaxe.

Politiets tilstedeværelse i Gladsaxe er snart historie. Vestegnens Politi har meddelt byrådet, at man vil ”omprioritere”. Det betyder, at Gladsaxe Politistation på Fremtidsvej helt nedlægges. I fremtiden skal Gladsaxe betjenes fra stationen i Albertslund og stationerne i Rødovre og Taastrup. Politidirektøren kalder det en forbedring, og at det ”gør os i stand til bedre også at kunne løse morgendagens udfordringer” - det ”øger kvaliteten”.

Vi kunne ikke være mere uenige.

Konservative har i Økonomiudvalget foreslået borgmester Karin Søjberg Holst, at byrådet retter henvendelse til justitsminister Søren Pind og protesterer imod udflytningen. Samtidig har økonomiudvalget aftalt at mødes med politidirektøren for at få mulighed for at understrege, at Gladsaxe Byråd ikke kan acceptere beslutningen. Det er en total forringelse, at Gladsaxes næsten 70.000 borgere skal betjenes fra Albertslund i Syd. Det er vigtigt, at politiet er tilstede fysisk og i hverdagen i vores kommune. Vi skal opfordre politiet til at genoptage planerne om at fastholde som minimum en lokalpolitistation i Nord, så vi undgår den store forringelse udflytningen reelt er udtryk for.

Vi ønsker at borgerne i Gladsaxe skal både føle og have tryghed. Det kræver, at politiet bliver i Gladsaxe.

Så: Kære Politidirektør – det er en ommer !

Støt underskriftsindsamlingen for at bevare politiet i Gladsaxe. Klik her …


Oktober 2016