Bevar Gladsaxe Idrætspark!

Idrætten skal stå fast og beskytte idrætsområderne i hele kommunen

Det nye forslag til Gladsaxe Kommunes dagtilbudsstrategi vil placere et 8 gruppers dagtilbud midt i Gladsaxe Idrætspark. Vi skal fastholde, at idrætsarealerne skal bruges til idræt også i fremtiden, siger byrådsmedlem Lars Abel (C).

Af Lars Abel, medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Gladsaxe Byråd (C)

Et flertal i Gladsaxe Byråd har besluttet at undersøge, hvorvidt Bagsværd Skole kan udbygges på Bagsværd Stadion. Det nyligt fremlagte strategiplan for udbygning af kommunens dagtilbud frem mod 2025 indeholder forslag om, at der bygges et 8 gruppers dagtilbud midt i Gladsaxe Idrætspark.

Hvis ikke idrætsfolkene holder fast i, at idrætsområderne skal bruges til idræt - også i fremtiden, så risikerer vi at miste vigtige idrætsområder. Det vil være uopretteligt. Vi har brug for at kunne finde plads til mange nye idrætsudøvere i fremtiden. Kommunen er udbygget arealmæssigt, men vi skal fastholde, at der ikke må ske indskrænkninger af idrætsarealerne i kommunen. Vi bliver flere borgere, og vi ønsker aktive og sunde borgere. Derfor skal vi stå fast på at ville bevare alle de eksisterende idrætsområder til idrætsformål også i fremtiden. Det gælder både i Bagsværd Idrætspark og i Gladsaxe Idrætspark.

Det fremgår direkte af sagen, at der gennem flere år har været arbejdet intenst med at udvikle og åbne området med friluftsbadet og Caféhaven mere op for borgerne i kommunen, som er det område, dagtilbuddet foreslås placeret i. Placeringen lægger væsentlige bindinger på eventuelle fremtidige udbygninger af idrætsanlæggets faciliteter. Placeringen af dagtilbuddet bør desuden ses i sammenhæng med placering af en eventuel ny skøjtehal på idrætsanlægget område.

Heldigvis har Brugerbestyrelsen for idrætsanlæggene været vågen og udtalt sig imod denne placering. Jeg er glad for, at et enigt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg har valgt at følge Brugerbestyrelsens udtalelse og også afviser placeringen i Gladsaxe Idrætspark. Der må findes alternative placeringer udenfor idrætsområdet. Brugerbestyrelsen peger direkte på, at det er uheldigt at inddrage et areal centralt beliggende i Gladsaxe Idrætscenter til en børneinstitution. Dels besidder området nogle naturmæssige kvaliteter, som ligger i tråd med Gladsaxe Kommunes grønne strategi, og del vil en placering i idrætscentret og i særdeleshed i det område spærre for en senere udvikling og udbygning af idrætscentrets faciliteter idet område, begrunder man. Jeg er er fuldstændig enig med idrætsfolkenes udtalelse.

Oktober 2018