Af Lars Abel, medlem af Gladsaxe Byråd for Det konservative Folkeparti

I Gladsaxe har vi en solid og god økonomi. Takket være mange års bredt samarbejde i byrådet, hvor Konservative har deltaget i de årlige brede budgetforlig. Sådan ønsker vi også det skal være i fremtiden. Vi har i dag landets femte laveste kommuneskat. Vi ønsker fortsat en lav kommuneskat. For 10 år siden var kommuneskatten 24,0, gradvist sænket, og siden 2019 og nu 23,6. Blandt andet på konservativ foranledning. Et resultat, der tæller.

10-årig investeringsplan 2021-2030

Vi gik til KV17 og lovede en troværdig og langsigtet økonomisk planlægning som en afgørende forudsætning for udvikling af vores kommune. Gennem en 10-årig investeringsplan formår vi – i modsætning til mange andre kommuner – at investere i kernevelfærdsydelse – dagtilbud, skoler, social- og sundhedstilbud, handicapboliger, kultur- og fritidsfaciliter, trafik mv. Samlet har vi anlægsprojekter over perioden på godt 3,7 mia.kr. Det betyder, at vi faktisk finansierer vore besluttede fremtidige investeringer løbende. Et sundt konservativt princip. Det medfører, at vi har en meget høj likviditet (placeret i solide bæredygtige papirer), som måske nok ind i mellem kunne åbne mulighed for en yderligere sænkning af kommuneskatteprocenten over tid.

By-strategiske investeringer

Konservative er med i beslutningerne om de by-strategiske investeringer, som byrådet har besluttet gennem en årrække. Ved budgetaftalen i oktober 2020 udgjorde denne pulje til investeringer i kernevelfærd 539 mio.kr. Vi købte for år tilbage den nedlagte politistation på Fremtidsvej, som er ved at blive programmeret til et nyt Sundheds- og Beskæftigelseshus – Sundhedshuset er en konservativ mærkesag. Vi købte det tidligere UCC – Blågård Seminarium, som kommer til at rumme et fjerde spor på Enghavegård Skole, og moderniserede idrætsfaciliteter og kulturtilbud til Mørkhøj bydel, samt plads til et af vore nye børnehuse.

Senest har vi købt hele området, hvor Ringbo ligger i dag i Bagsværd. Et flertal i byrådet (udenom Konservative) ønsker at flytte Skovbrynet Skole til denne nye placering, hvor der også i fremtiden skal være plads til et mindre ”Ringbo-tilbud”, som drives af Københavns Kommune. Konservative ønsker at få medindflydelse på den kommende udvikling og anvendelse af arealerne, som også i dag rummer Bakkeskolen – specialskole for elever med særlige behov. Vi ønsker bl.a. en lavere bebyggelsesprocent.

Konservative mener fortsat at vi skal bevare og udbygge Skovbrynet skole, som faktisk opnår gode pædagogiske resultater. Det vil også være en langt billigere løsning, som kan lette lidt på investeringsbudgettet. En helt ny skole kan komme til at koste skatteyderne mere end en halv milliard kr. Til gengæld vil vi gerne udbygge Stengård Skole med et nyt spor. Aktuelt står vi overfor at ombygge og renovere Søborg Skole for et stort millionbeløb. Jeg tror, der kommer til at ske vigtige ændringer i Gladsaxes skolestruktur over de næste 5-10 år. Vi vil fortsat være et parti, der giver både med- og modspil i byrådet.

Helt overordnet er de bystrategiske investeringer i princippet meget fornuftige at iværksætte, især medens vi har økonomien til det, og hvor der pludselig åbnes mulighed for at købe nogle arealer eller bygninger og ændre deres formål.

Effektiv administration – og fokus på kernevelfærden

Det er borgernes og virksomhedernes penge, vi administrerer. Det skal vi altid gøre med omtanke. Vi skal hele tiden sikre os, at vi har en effektiv økonomisk ledelse. Vi skal sikre os, at vi bruger pengene på kernevelfærden og serviceniveauet – ikke på unødig administration. Konservative ønsker, at Gladsaxe også i fremtiden skal være blandt de bedst drevne kommuner i landet og har derfor også blik for afbureaukratisering og regelforenkling. En målrettet og effektiv indsats sikrer et lavt sygefravær blandt vore medarbejdere. Vi har også vedtaget en effektiv og bæredygtig indkøbspolitik. Heldigvis blev Gladsaxe ikke alvorligt berørt af Folketingets udligningsreform.

Som konservativ ønsker jeg naturligvis at sætte klare konservative fingeraftryk på kommunens udvikling. For Det Konservative Folkeparti er det borgerne, der er i centrum, og derfor skal de kommunale tilbud – der jo i virkeligheden er det helt centrale i kommunens budget – tage udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker. Det er derfor vi er her!

Fjern dækningsafgiften på erhvervsejendomme

Selv om det er kommunen, der formelt opkræver grundskylden, sker det på statens vegne, så vi har i byrådet ikke mulighed for at sænke grundskyldspromillen, som ellers er et nationalt konservativt ønske.

Til gengæld har Konservative i flere år opfordret byrådet til gradvist at sænke dækningsafgiften på erhvervsejendomme - ofte med held. Det arbejder vi fortsat for – som led i en fornuftig erhvervspolitik. Vi mener, det kan betale sig at behandle virksomhederne godt, og ser allerhelst at dækningsafgiften helt fjernes. I 2021 er dækningsafgiften 9,0 promille, hvor den i 2014 første gang blev sænket fra 10,0 promille til 9,8 promille. Også et resultat, der tæller.

Vi skal også huske at sende en venlig tanke til Novo Nordisk A/S, som både betaler en pæn andel af sin selskabsskat til Gladsaxe Kommune, og som har mange arbejdspladser i kommunen, hvor medarbejderne også bidrager til kommuneskatten.

Marts 2021