Behov for 2 spor mere på Stengård Skole


Her er det muligt at udvide hurtigt uden at ødelægge eksisterende faciliteter eller nedlægge velfungerende idrætsanlæg. Cyklerne skal vi nok få plads til - f.eks. i kælderen under den nye bygning.


Af Lars Abel, medlem af Gladsaxe Byråd for Det konservative Folkeparti (C)

Der er behov for at skaffe plads til flere elever på skolerne i området Bagsværd, Stengård og Skovbrynet. En hurtig og teknisk nem måde vil være at udvide Stengård Skole med 2 ekstra spor. Stengård Skole rummer i dag 2 spor, men har tidligere i perioder taget et ekstra spor ind. Et spor svarer til, at der er én klasse på hver årgang i hele skoleforløbet. Vi er begyndt at indskrive et ekstra 4. spor på Bagsværd skole, som ellers kun er bygget til 3 spor.

Konservative har igennem flere år peget på de muligheder, der findes i forbindelse med Stengård Skole. Stengård skole er geografisk centralt placeret i Gladsaxe – også i forhold til de øvrige skoleområder, hvor Vadgård Skole og Gladsaxe Skole bl.a. indgår. Og så er Stengård Skole placeret ikke langt fra Bagsværd Skole på den anden side af S-togslinjen. Vi har i flere situationer måttet regulere skoledistrikterne på en uhensigtsmæssig måde, så elever, som bor lige omkring hjørnet i Stengårdskvarteret er blevet henvist bl.a. til Bagsværd Skole. Elever fra Kongshvile-kvarteret er også blevet henvist til Bagsværd, selv om de naturligt hører til Stengård. Vi ønsker principielt ikke fortsat at medvirke til sådanne distriktsændringer.

Vi har tidligere fået oplyst, at et enkelt spor ekstra på Stengård Skole kan bygges for godt 50 mio. kr. Naturligvis vil det blive dyrere med 2 ekstra spor. Men det vil teknisk let kunne etableres. Dér, hvor der i dag findes overdækket cykelparkering langs Triumfvej, vil det være meget let og ukompliceret at bygge en ny bygning i 2 etager. Det er jo også vigtigt at fastholde det pæne arkitektoniske udtryk, som det nuværende byggeri repræsenterer. Vi skal nok finde plads til cyklerne, f.eks. i kælderen under den nye bygning. Hvor lang bygningen skal være, må afgøres af behovet. Der er også plads dér, hvor den tidligere skolebetjentbolig ligger. Alternativt kan der måske ske en udbygning, dér hvor tandreguleringsfløjen ligger i dag, tæt ved Stengård Station. Tilbage i 2012 rummede skolen 615 elever, i dag 576. Byggeriet vil heller ikke, medens det pågår, påvirke den daglige skoledrift. Og så berører det slet ikke det velfungerende idrætsanlæg i Bagsværd.

Et flertal i byrådet har ønsket at fremrykke investeringerne i Stengård Skoles eksisterende bygninger i forbindelse med indretningen af et bedre læringsmiljø. Det vil være helt naturligt at samtænke disse investeringer med en fremtidig udvidelse med 2 spor. Det kan tidsmæssigt ske relativt hurtigt, hvis byrådet beslutter det nu. Det fysiske råderum vil blive stærkt forbedret, og vi kan dermed løse de aktuelle problemstillinger på en langsigtet måde. At fylde millioner af kroner ind i de eksisterende bygninger vil være alt for kortsigtet. Byrådets har lov til at tænke sig om og handle ansvarsbevidst. Det kan som sagt ske her og nu – uden vanskeligheder. Konservative har viljen. Har byrådets øvrige partier?

1. august 2018