12 minutter mere om dagen – også på Gladsaxe Rådhus

Pressemeddelelse af Henrik Sørensen (C )
Folketingskandidat i Gladsaxe-kredsen

Socialdemokraterne og SF har i deres fælles udspil "Fair Forandring" foreslået, at vi alle skal
arbejde 12 minutter mere om dagen. Det vil betyde, at væksten i Danmark forbedres med 15
milliarder kr. - i hvert fald ifølge de to partier.

Arbejdstiden besluttes jo ikke af Folketinget og regeringen men på baggrund af en aftale mellem
arbejdsgiver og arbejdstager på den enkelte arbejdsplads. Borgmester Karin Søjberg Holst har
derfor mulighed for i Gladsaxe at sætte arbejdstiden op for de kommunale medarbejdere, og leve op
til kravene i "Fair Forandring", og dermed skabe ny vækst og velstand i Gladsaxe.
I en kommune er der tradition for, at de kommunalt ansatte medarbejdere får deres frokostpause
betalt modsat det private arbejdsmarked, hvor de ansatte selv betaler deres frokostpause. De
kommunalt ansattes arbejdstid er derfor reelt kun 34,5 timer om ugen mod 37 timer i de private
virksomheder.

I de kommende år vil Danmark mangle hænder på arbejdsmarkedet. Det vil true vores velfærd.
Mangel på arbejdskraft vil ramme både kommuner og private virksomheder.
En effektiv måde at øge arbejdsstyrken på vil være, at de kommunalt ansatte i Gladsaxe i fremtiden
selv betaler deres frokostpause, samtidig med at de ansatte kompenseres med en lønforhøjelse. Det
vil give hver kommunalt ansat en lønforhøjelse på ca. kr. 2.000-2.500 i gennemsnit samtidig med at
Gladsaxes behov for personale falder med ca. 500 personer.

Den enkelte borger i Gladsaxe vil ikke opleve et fald i den kommunale service, da de færre ansatte
kompenseres gennem den længere arbejdstid.

De kommunalt ansattes arbejdstid vil krone til krone blive kompenseret for den længere arbejdstid,
og vil dermed komme på niveau med det private arbejdsmarked. Det er således ikke tale om, at de
ansatte i Gladsaxe Kommune bliver stillet dårligere end ansatte på private virksomheder.
Henrik Sørensen

Fra konservativ side er vi ikke bange for at støtte gode forslag fra vores politiske modstandere hos
Socialdemokraterne og SF. Det bør heller ikke være noget problem, at få fagforeningerne med på en
aftale. LO, Dansk Metal, HK og 3F har allerede meddelt, at de støtter forslaget om en længere
arbejdstid, som det foreslås i "Fair Forandring".

Borgmester Karin Søjberg Holst bør derfor hurtigst muligt indkalde fagforeningerne til
forhandlinger om øget arbejdstid, så Gladsaxe kan give sit bidrag til "Fair Forandring" og dermed
sikre velfærden i Danmark. Eller måske har borgmesteren et endnu bedre forslag!

16. januar 2011